1 – Afloop inkoopcontracten

Per segment verlopen de inkoopcontracten voor al onze klanten in principe tegelijk. Onze inventarisatie start enige maanden voor contracteinde. Doe je opnieuw mee? Wil je verlengen, tenderen of benchmarken?


2 – Bepalen behoeften en specificaties

Je doet mee en dat is een goede beslissing! Belangrijk is nu dat je aangeeft wat je behoeften, zowel kwantitatief als kwalitatief, zijn voor dit inkoopsegment. Heb je een voorkeursleverancier? Vanzelfsprekend kan deze meedoen aan de tender.

3 – Valideren specificaties

Wij helpen je met het inzichtelijk maken van jouw behoeften en geven desgewenst advies. Verbruik je veel meer dan andere klanten? Zijn je specificaties luxe, of is het juist verstandig iets meer te vragen van leveranciers?


4 – Uitvoeren tender(s)

Volgens ons vaste format worden de tenderdocumenten opgesteld, met daarin jouw specificaties. Ons tendersysteem zorgt voor een efficiënt en effectief tenderproces. Je bent uiteraard van harte uitgenodigd om mee te kijken en mee te doen.


5 – Opstellen inkoopcontracten

Onze templates van raam- en inkoopovereenkomst zijn altijd actueel enstate of the arten zorgen voor een driepartijenovereenkomst. Zowel jouw belangen als de volumebundeling zijn geborgd.

6 – Validatie inkoopbesparing

Elk nieuw contract gaat vergezeld van een validatie. Hoeveel heb je op de inkoopkosten bespaard? Wat is decaptured value? Vergezeld van uitleg en calculatie informeren wij je zo transparant.

7 – Monitoren spend

Eens per half jaar vragen wij de leveranciers om per klant de spend aan ons op te geven. Die vergelijken wij met jouw inschatting in fase 2. De spend van twee halve jaren opgeteld, is de basis voor jouw fee in het volgende jaar.

8 – Uitvoeren contractmanagement

Gaat er iets mis? Dan bel je met de leverancier. Gaat het voor de derde keer mis, dan bel je ons. Wij helpen je vervolgens direct om de samenwerking weer op de rit te krijgen. Of, als het niet anders kan, een andere leverancier te contracteren.

MARKETING & COMMUNICATIE

Alles over marketing inkoop - De inkoop van media(bureaus), inkoop van alle schakels in de supply chain van drukwerk: creatie, papier, drukken en verspreiding. Inkoop van point of sales-materiaal en media inkoop.

De inkoopcategorie marketing & communicatie bevat een groot aantal deelsegmenten. Media platform verzorgt al geruime tijd voor haar klanten voor de kernsegmenten de media inkoop, drukwerk en point of sales-materiaal. Onze klanten besparen daardoor niet alleen aanzienlijk op hun marketing inkoopkosten, maar realiseren door onze inkoopexpertise ook een optimaal bereik.

Media Platform B.V